Archive for November, 2009

Tequila and Salt

Posted: November 26, 2009 in Uncategorized
Tequila and Salt

This should probably be taped
to your bathroom mirror
where one could read it every day.
You may not realize it,
but it’s 100% true.

1. There are at least two people in this world
that you would die for.

2.. At least 15 people in this world
love you in some way.

3. The only reason anyone would ever hate you
is because they want to
be just like you.

4. A smile from you can bring happiness to anyone,
even if they don’t
like you.

5. Every night,
SOMEONE thinks about you
before they go to sleep.

6. You mean the world to someone.

7. You are special and unique.

8. Someone that you don’t even know exists loves you.

9. When you make the biggest mistake ever,
something good comes from it.

10. When you think the world
has turned its back on you
take another look.

11. Always remember the compliments you received.
Forget about the rude remarks.

And always remember….
when life hands you Lemons,
ask for Tequila and Salt and call me over!

Good friends are like stars……..
You don’t always see them,
But you know they are always there.

“Whenever God Closes One Door He Always Opens Another, Even Though
Sometimes It’s Hell in the Hallway”

I would rather have one rose and a kind word
from a friend while I’m here
than a whole truck load when I’m gone.

Happiness keeps You Sweet,
Trials keep You Strong,
Sorrows keep You Human,
Failures keeps You Humble,

Success keeps You Glowing,
But Only
God keeps You Going

Advertisements

Twaalf Eienskappe

Posted: November 24, 2009 in Uncategorized

IETSIE WAARVAN ONS ALMAL IETS KAN LEER!!!

Twaalf eienskappe om na te streef

Meeste van ons streef daarna om onsself te verbeter. Ons almal maak egter foute, doen verkeerde dinge, en as ons beroemd is laat dit ons koerante beland. Ons maak soms dom besluite en tree verkeerd op. Ja, dis maklik om in die slaggate van die lewe te val, maar is daar iewers riglyne vir jou om van jouself ‘n beter mens te maak? Watter karaktertrekke kan ek navolg in die soeke om my as persoon te ontwikkel en groei as mens te ervaar? Wel, die raad en advies sal sekerlik verskil afhangende van wie dit gee. Menings sal dus hieroor wissel, maar ek het twaalf eienskappe geneem uit die Handleiding van die Mens wat ek reken vir ons ‘n goeie koers aandui:

1. Bied vergifnis: Wanneer jy onreg en onregverdigheid ervaar het, is dit moeilik om die persoon te vergewe wat jou dit aangedoen het. Soveel mense loop deur die lewe, vir jare, met ‘n bitterheid en kwaadheid in hulle harte en siele oor die leed wat hulle aangedoen is. Maak jou egter los daarvan, vergewe die persoon wat teen jou oortree het, en beweeg aan met jou lewe. Kolossense 3:13: “Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.” Moenie gaan wraak soek en in koerante jou vyande aanval of in beswadderinge betrokke raak nie. Vergeef die wat teen jou gesondig het en stap aan, vorentoe, na jou bestemming toe, sonder om terug te kyk.

2. Moenie gierig lewe nie: Ons leef in ‘n tyd waar ‘n mens se sukses (en ook jou oorlewing) in terme van geld bereken word. So baie dinge draai om geld. Jy werk vir ‘n salaristjek, vir kommissie, jy kyk of jy geld het om dinge te kan bekostig, jy maak voorsiening vir jou oudag, wanneer jy op vakansie gaan bereken jy eers hoeveel dit gaan kos. Ja, amper alles draai maar om geld of die tekort aan geld. Maar daar is belangriker dinge as geld. Kolossense 3:1-2 en 5: “Soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie… maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik… slegte begeertes en gierigheid.” Daar staan ook geskrywe in I Timótheüs 5:9: “Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang.” Let wel, ek sê nie jy moet soos ‘n armoedige lewe nie, en nie jou finansiële beplanning doen en voorsiening maak nie. Maar daar is ‘n besliste waarskuwing teen gierigheid, want gierigheid was al baie mense tot val en ondergang.

 3. Bid gereeld: ‘n Besondere eienskap en voorreg is om te kan bid. Om gereeld elke dag te kan bid. Gebed bied aan jou die geleentheid om met die Skepper van die heelal te kommunikeer. Doen dit, sonder ophou. Kolossense 4:2: “Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging.”

 

4. Fokus op die ewige lewe: Ons leef op aarde, leef met ons geliefdes, ons doen ons werk en geniet ons sport, ons kyk televisie, en ons eet en drink asof ons vir altyd hier op aarde sal lewe. Partykeer leef ons asof ons nie sal sterwe nie. Die meeste mense wat hierdie nuusbrief nou lees, sal waarskynlik oor vyftig jaar dood wees. Daarom help dit nie om so vreeslik te fokus net op die kort tydjie hier op aarde en skoon te vergeet van die ewige tyd hierna nie. Filippense 3:20: “Want ons burgerskap is in die hemele…” Daar staan ook geskrywe in I Timótheüs 5:12: “Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy geroep is…”

5. Leef met blydskap: Die lewe druk ons, daar is baie trane en verdriet, doodslag en wreedheid, korrupsie en onbevoegdheid, moordenaars wat wegkom, onregverdigheid, wanhoop op die toekoms. Ja, ons leef inderdaad in moeilike tye. Jy kan toelaat dat die dinge vir jou te veel raak, jy kan in depressie verval, in spanning leef en stuurs en negatief na die lewe kyk. Maar jy kan egter ook met ‘n blydskap en positiwiteit lewe – dit is ‘n keuse wat jy maak. Filippense 4:4: “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!”

 

6. Moenie slegte dinge doen nie: Lewe ‘n goeie lewe, doen die regte dinge en vermy om verkeerde dinge te doen. Dikwels is dit juis die verkeerde keuses en handelinge wat veroorsaak dat ons in ‘n verknorsing beland en dan kla ons oor die noodlot wat teen ons is. Kolossense 4: 8: “Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond.”

 

7. Leef rustig: Die wêreld waarin ons lewe is ‘n deurmekaar gejaagde lewe. Ons woeker voort, bemoei ons te veel met ander mense se sake, verlustig ons in die sogenaamde helde se penaries en kaskenades en spandeer ons dae met nuttelose plesier en ‘n gejaag. Hou op om rond te hardloop en ander te beïndruk. Wees eerder rustig en kalm in wat jy doen, fokus op die goeie vir jou lewe, en arbeid getrou in jou roeping. I Thessalonicense 4:11: “…en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig, en met julle eie hande te werk.”

 

8. Wees goed vir jou naaste: Ons is dikwels so besig met ons eie lewe, met ons werk en met ons plesier dat ons die arme miskyk, die omsien na die behoeftiges nalaat. Jy het egter ‘n taak en opdrag om ook na die arme, die weduwee en die wees, die man in sy nood en ellende, raak te sien en ‘n helpende hand uit te steek. I Thessalonicense 5:11: “Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen.” Salomo het ook gesê (Spreuke 14:31): “Wie die geringe verdruk, versmaad sy Maker, maar hy wat hom oor die behoeftige ontferm, eer Hom.”

 

 9. Wees ‘n lewende voorbeeld: Hierdie is ‘n moeilike een. Ons almal maak foute en dikwels besef ons nie die impak van ons voorbeeld op ander mense nie. Ons woorde en dade, ons voorbeeld, beïnvloed ons vriende, ons eggenote, ons kinders en die mense rondom ons. Titus 2:7: “Betoon jou in alles ‘n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid.”

10. Leef ingetoë: Die HAT het die volgende beskrywing van ingetoë: “Wat hom onthou van uitspattighede; vry van buitensporighede; besadig, gematig, stemmig… op ‘n gematigde, beheerste, ingetoë wyse.” Mense wil dikwels met uitspattighede die samelewing te skok, met doen en late wys hulle is baas, en met hulle rebelsheid die aandag op hulle vestig en om ‘n punt te bewys. Met luide en harde geskreeu, met gebare en geswaai van arms, met luukse motors en duur huise, wil hulle ander mense beïndruk. Wees eerder ingetoë, nederig en gefokus op jou roeping. Hiermee sê ek nie dat jy jou kop soos ‘n skilpad in sy dop moet terugtrek nie, sê ek nie dat jy nie moet opstaan vir dit wat reg is nie, sê ek nie jy moet nie jou talente uitleef nie, sê ek nie dat jy nie leierskap op jou moet neem nie. Wat ek wel lees is dat jy dit alleskan doen en steeds ingetoë kan wees. Wat ek ook weet: baie mense het hierdie prinsiep geminag en daardeur ‘n bespotting geword of ‘n gat vir hulself gegrawe. Hou maar net die koerante dop en jy sal voorbeelde vind. Titus 2: “Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoë… die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos heiliges betaam… sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees… vermaan die jong manne net so om ingetoë te wees.” Die wyse Salomo het gesê (Spreuke 17:27): “Wie sy woorde inhou, besit kennis; en hy wat kalm is van gees, is ‘n man van verstand.”

11. Doen wat reg is: Makliker gesê as gedoen, maar kies die eerlike opsie, die eerbare weg. Staan by jou beginsels al kos dit jou ook geld en aansien. Salomo het gesê (Spreuke 16:8): “Liewer ‘n bietjie met geregtigheid, as ‘n menigte van inkomste met onreg.” Dus my liewe vriend, d oen wat reg is en verkry vrede in jou hart en siel.

 

12. Moenie in stryery betrokke raak nie: Staan jou man, sê jou sê, mag waar wees en jy behoort dit ook so te doen. Stel dus jou saak en hoe jy dinge insien. Dis egter nie nodig om ‘n uitgerekte argument betrokke te raak nie. Elkeen is immers geregtig op sy eie menig. Soveel byeenkomste is bederf met ‘n nuttelose argumentasie. Soveel gesinne leef met stukkende bande as gevolg van rusies. Soveel geskeurde verhoudinge as gevolg van twis. Salomo het gesê (Spreuke 20:3): “Dit is ‘n eer vir ‘n man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los.” Daar is sekerlik veel meer punte en beginsels wat belangrik is. Die uitnodiging is daar vir jou om dit self te gaan opsoek in die Bybel. Gaan doen navorsing, lees hieroor na en beywer jou om elke dag meer en meer die mens te word wat God wil hê jy moet wees. ‘n Sprankie wysheid vir die dag “Die vrees van die Here is die beginsel van kennis; sotte verag wysheid en tug.” -Spreuke 1:7 –

Die “V” in Vriendskap

Posted: November 20, 2009 in Uncategorized

Die “V” probeer altyd Verstaan

Hulle is Verdraagsaam,

en sal jou nooit Vergeet nie.

Hulle sal jou nie Vermy nie en deel in jou

Vreugde en Verdriet.

Vriende Vergewe en Vergeet.

Vriende is vol Verrassings.

Vriende kan Vertrou word.

Vriende is nie Vals nie.

n Ware vriend kan nie Vervang word nie.

Sonder vriende is daar nie juis Vreugde.

Om jou Vriende te Vertroetel, is n Voorreg.

Dankie vir jou Vriendskap,

Sonder Vereistes en Voorwaardes

Met Liefde.

God’s 26 Guards

Posted: November 16, 2009 in Uncategorized
God’s 26 Guards
Here’s a message that will bring you chills..

pray 3Have you ever felt the urge to pray for someone and
Then just put it on a list and said, ‘I’ll pray for them later’?
Or has anyone ever called you and said,
‘I need you to pray for me, I have this need?’

Read the following story that was sent to me and
May it change the way that you may think about prayer

and also the way you pray.  You will be blessed by this….

A missionary on furlough told this true story while
Visiting his home church in Michigan .

‘While serving at a small field hospital in Africa ,
Every two weeks I travelled by bicycle
Through the jungle to a nearby city for supplies..
This was a journey of two days and
Required camping overnight at the halfway point.

prasy 4On one of these journeys, I arrived in the city
Where I planned to collect money from a bank,
Purchase medicine, and supplies, and then begin
My two-day journey back to the field hospital.

Upon arrival in the city, I observed two men fighting,
One of whom had been seriously injured.
I treated him for his injuries and at the same time
Talked to him about the Lord.

I then travelled two days, camping overnight, and
Arrived home without incident….

Two weeks later I repeated my journey.
Upon arriving in the city,
I was approached by the young man I had treated..
He told me that he had known I carried
Money and medicines.
He said, ‘Some friends and I followed you in to the jungle,

pray 5Knowing you would camp overnight.
We planned to kill you and take your money and drugs.
But just as we were about to move into your camp,
We saw that you were surrounded by 26 armed guards.

At this, I laughed and said that I was
Certainly all alone in that jungle campsite..
The young man pressed the point, however, and said,
‘No, sir, I was not the only person to see the guards,
My friends also saw them, and we all counted them.
It was because of those guards that
We were afraid and left you alone.’

At this point in the sermon,
One of the men in the congregation jumped to his feet and

interrupted the missionary and asked if he could tell him the

exact day this happened. The missionary told the congregation

the date, and The man who interrupted told him this story:

‘On the night of your incident in Africa ,
It was morning here and I was preparing to go play golf.
I was about to putt when I felt the urge to pray for you.
In fact, the urging of the Lord was so strong,
I called men in this church to meet with me here
In the sanctuary to pray for you.

Would all of those men who met with me on that day stand up?’

The men who had met together to pray that day stood up.
The missionary wasn’t concerned with whom they were,
He was too busy counting how many men he saw.

There were 26.  

pray 6This story is an incredible example of how the Spirit of the Lord

moves in behalf of those who love Him.
If you ever feel such prodding to pray, go along with it,

you don’t know what it can mean to that person..

Nothing is ever hurt by prayer except the gates of hell.
I encourage you to forward this to as many people as you know.
If we all take it to heart,
We can turn this world toward God once again..
As the above true story clearly illustrates,
‘With God all things are possible’.

More importantly, how God hears and
Answers the prayers of the faithful.

After you read this, please pass it on and
Give God thanks for the beautiful gift of your faith,
For the powerful gift of prayer, and for the many miracles

He works in your own daily life… And then pass it on.
Who says God does not move on the earth today?

I asked the Lord to bless you as I prayed for you today.
To guide you and protect you as you go along your way.
His love is always with you, His promises are true,

and when we give Him our cares you know
He will see us through.

So when the road you’re travelling on seems difficult at best,
Just remember I’m here praying,
and God will do the rest.

Pass this on to those whom you want God to bless
I Can do all things through Christ who strengthens me.  Philippians 4:13

 

Maandag – Voel jy ook so?

Posted: November 16, 2009 in Uncategorized

maandag 1

Omgee

Posted: November 13, 2009 in Uncategorized

fontein 1Omgee is ….. n fontein wat spontaan borrel,

n warm hand,

n glimlag,

n mooi hart,

n stil gebed.

Mag hierdie dag vir jou n fontein vol mooi dinge wees!!!

maandag15